Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje

Istorija
Centar je ustanovljen 1963. godine, a njegovim radom su upravljali: dr Firdus Džinić (1963-1972), dr Dragomir Pantić (1973, 1983-1988 i 2005-2009), dr Mihailo Popović (1974-1976), dr Vladimir Goati (1976-1983), dr Ljiljana Baćević (od 1989-2005), dr Aleksandar Bošković (2009-2016), dr Zoran Lutovac (2016-2022) i dr Bojan Todosijević (od 2022). Centar je realizovao preko 200 istraživanja javnog mnjenja koja su ukazivala na političke promene i dinamiku političkog procesa i doprinosio je razumevanju složenih politikoloških fenomena: demokratije, vladavine prava, legitimiteta, komunikacija.

Delatnosti
Istraživanja javnog mnjenja (metodologija, struktura i dinamika javnog mnenja); istraživanja političkih sistema, političkog i glasačkog ponašanja, predviđanje izbornih rezultata; proučavanje političke komunikacije, medija i javnosti; istraživanja specifičnih društvenih događaja, procesa i društvenih grupa (politička kultura, vrednosti, međuetnički i međureligijski odnosi, elite, mladi, žene, životni stilovi); stvaranje i održavanje baze podataka javnog mnjenja i drugih empirijskih istraživanja u Srbiji; teorijska istraživanja politike; konsultantske usluge. Centar razvija istraživanja zasnovana na najsavremenijim naučnim pristupima, koji kombinuju socijalnu psihologiju, političku psihologiju, statistiku, kao i interdisciplinarna istraživanja (sociologija, istorija, komunikologija, antropologija). 

Ciljevi
Razvoj osnovnih i primenjenih istraživanja politike u savremenom dobu – savremenih komunikacija, ljudskih prava, ekstremizma, ljudske sigurnosti, pitanja jednakosti, socijalnih razlika, stavova o manjinskim grupama, koji su relevantni za istraživanja diskriminacije i nejednakosti u Srbiji. 

Organizacija

Upravnik
Dr Ognjen Pribićević, naučni savetnik

 

Saradnici/saradnice
Dr Goran Bašić, naučni savetnik
Dr Dejana Vukasović, naučna savetnica
Dr Bojan Todosijević, naučni savetnik
Dr Zoran Lutovac, viši naučni saradnik
Dr Željka Buturović-Bradarić, naučna saradnica
Dr Dijana Vukomanović, naučna saradnica
Dr Milica Joković Pantelić, naučna saradnica
Dr Irena Ristić, naučna saradnica
Jovana Zafirović, istraživačica saradnica
Marko Jovanović, istraživač saradnik
Marko Mandić, istraživač saradnik
Ksenija Marković, istraživačica saradnica
Branka Matijević, istraživačica saradnica
Milan Blagojević, istraživač pripravnik
Anja Žujović, istraživačica pripravnica
Milica Ljevaja, istraživačica pripravnica
Pavle Pavlović, istraživač pripravnik
Đurđica Stanković, istraživačica pripravnica
Irena Ristić, stručna savetnica