Bojan Todosijević


Naučni savetnik


e-mail: 
bojan.todosijevic@gmail.com
btodosijevic@idn.org.rs


Bibliografija


2005, Doktorat (PhD), Centralno-evropski univerzitet Budimpešta, Mađarska. 

1998, Master (MA) na programu Studije nacionalizma, Centralno-evropski univerzitet Budimpešta, Mađarska

1995, Master (MA) iz sociologije, zajednički program Centralno-evropskog univerziteta, Prag, Češka Republika, i Univerziteta Lankaster, V. Britanija

1991, Diplomirani psiholog, Odelenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, Jugoslavija


Interesovanja:

  • politička psihologija
  • političko ponašanje i stavovi
  • kvantitativne metode istraživanja

Biografija:

Istraživanja dr Bojana Todosijevića fokusirana su na razumevanje društvenih i političkih stavova i političkog ponašanja. U svojim radovima se bavio problemima strukture ideologije, i ulogom ideoloških orijentacija kao medijatora veze između psiholoških dispozicija i političkih stavova. Takođe se bavi istraživanjem nacionalističkih stavova, političke tolerancije, te populističke ideologije. U novijim radovima u centru pažnje Bojanovih radova je izborno ponašanje građana Srbije, posebno faktori koji utiču na izbornu izlaznost i na izbornog opredeljivanje. Njegove radove karakteriše komparativni pristup, tj. uporedno analiziranje podataka iz različitih zemalja. Ekspert je u oblasti statističke analize podataka i metodologije istraživanja javnog mnenja.

Sarađuje ili je sarađivao na više međunarodnih naučnih projekata, uključujući projekte  The Comparative Study of Electoral Systems, i The True European Voter. Radove je objavljivao u vodećim domaćim i međunarodnim časopisima, kao što su Psihologija, European Journal of Political Research, Political Psychology, International Political Science Review.

Bojan je vodio više kurseva na nekoliko različitih ustanova. Na Odseku za psihologiju Univerziteta u Novom Sadu, tokom 2008. godine je predavao predmete Socijalna psihologija i Politička psihologija. Na Programu za studije nacionalizma (CEU, Budimpešta), držao je kurs pod nazivom Nationalism, national identity, national feeling, u svojstvu gostujućeg predavača. Na Univerzitetu Twente, samostalno ili u saradnji sa kolegama držao je kurseve iz metodologije naučnog istraživanja, i na temu istraživanja javnog mnenja. Ranije je bio zaposlen na Univerzitetu Twente u Holandiji i na Institutu za društvena istraživanja Univerziteta Mičigen, An Arbor. 
https://www.researchgate.net/profile/Bojan_Todosijevic


Najvažnije publikacije:

  • The SAGE Handbook of Survey Methodology (pp. 668-677). London: SAGE.
  • Todosijević, B. (2013). Serbia. In Sten Berglund, Joakim Ekman, Kevin Deegan-Krause and Terje Knutsen (eds.), The Handbook of Political Change in Eastern Europe, Third Edition. Cheltenham: Edward Elgar. 
  • Todosijević, B. (2013). Socijalni, psihološki i ideološki koreni nacionalističkih stavova u Srbiji. Psihologija, Vol. 46, No. 3, pp. 279-297. 
  • Todosijević, B. & Enyedi, Zs. (2003). Structure vs. culture again: Corporatism and the ‘new politics’ in 16 Western European countries. European Journal of Political Research, 42, 629-642.

Nazad na stranu Uprava