Sastanak Akademske mreže za saradnju u Jugoistočnoj Evropi u Ulcinju

Sastanak Akademske mreže za saradnju u Jugoistočnoj Evropi (AMSJIE), pod pokroviteljstvom SAIGE projekta, održaće se od 25. do 27. maja u Ulcinju, Crna Gora. Razvoj mreže i njeno proširenje su ključne teme sastanka; potom razgovaraće se i o tome na koji način mreža može postati održiva i uticajnija. Najzad, deo vremena je posvećen razmeni mišljenja o primeni evropskih standarda zaštite i očuvanja identiteta etnokulturnih grupa u regionu.

Program sastanka AMSJIE
Program međunarodne naučne konferencije Nacionalne manjine u postjugoslovenskom prostoru