Sastanak Konzorcijuma za upravljanje razvojem empirijskih istraživanja u društvenim naukama

U okviru SAIGE projekta održan je sastanak rukovodioca i saradnika više instituta i fakulteta koji sprovode empirijska istraživanja. U radu dvodnevnog sastanka učestvovali su i predstavnici Ministarstva nauke, Kabineta Predsednice Vlade Republike Srbije, direktor projekta SAIGE, ali ne i predstavnici Fonda za nauku. Zaključci sa sastanka su usmereni na razvoj održive infrastrukture za razvoj empirije u društvenim naukama i hitno prevazilaženje problema u vezi sa finansiranjem 11 Runde Evropskog društvenog istraživanja (European Social Survey).