Predavanje Rastka Močnika o levici u savremenom kapitalizmu

U okviru ciklusa Regionalna čajanka, Rastko Močnik održaće predavanje „Levica u savremenom kapitalizmu“, u četvrtak, 11. maja u 12 sati, u Velikoj sali IDN-a.

Nakon francuske revolucije, prema Valerštajnovom tumačenju, politička sfera formirala se kroz tri orijentacije: konservativnu, liberalnu i socijalističku. Liberalna ideologija dominirala je do 1968. godine, kada je za kratko vreme preovladala socijalistička ideološko-politička orijentacija. Početkom sedamedsetih godina, tri krize stvorile su kriznu konjunkturu koja i sada određuje svet: a) prelazak dugog („američkog“) sistemskog ciklusa akumulacije u opadajuću B-fazu, b) kriza političkog sistema nacionalne države u buržoaskoj i „socijalističkoj“ varijanti, c) kriza ideološke sfere, tj. društvenih i humanističkih nauka, kulturnih institucija i praksi, „životnog stila“.

Ni levi „establišment“ ni alternativna levica nisu našli efikasan odgovor na novonastalu situaciju. Liberalna i konzervativna politika reartikulisale su se na neokonzervativnoj platformi.

Na jugoslovenskom području ovi procesi rezultirali su uspostavljanjem buržoaskih nacionalnih država kao regulatora zavisnog kapitalizma i reartikulacijom političke i ideološke sfere prema osi levi-desni liberalizam, čime se zatvara politički i kulturni horizont i reprodukuje zavisni kapitalizam.

Produktivne leve inicijative, stoga, imaju šansu ako uspeju da probiju okvire zavisnog kapitalizma, buržoaske nacionalne države i liberalne ideološke-kulturne sfere.

Rastko Močnik, penzionisani je profesor sociologije na Univerzitetu u Ljubljani, gostujući profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, Beograd. Doktor honoris causa na Plovdivskom univerzitetu Pajsij Hilendarski. Najnovija izdanja: Teorija sa ideologijom (2019), Spisi o suvremenom kapitalizmu (2016).

 

Predavanje je deo ciklusa „Levica“ koji se organizuje se u saradnji s Akademskom mrežom za saradnju u Jugoistočnoj Evropi.