Održano predavanje o radnim odnosima u Japanu

Kulturni i tradicionalni obrasci ponašanja u Japanu, koji su postali deo radnih odnosa, nisu učinili privredu i kompanije manje ekonomski efikasnim, istakla je u predavanju „Ekonomski razvoj Japana i upravljanje ljudskim resursima: izgradnja radnih odnosa od 1945. godine do danas“ Marijana Maksimović, saradnica Centra za ekonomska istraživanja IDN-a.

Japan je jedna od najrazvijenijih ekonomija na svetu, a karakterišu je autentične osobenosti zasnovane na kulturnim i tradicionalnim vrednostima. U predavanju održanom 20. aprila 2023, Mirjana Maksimović istakla je prelomne i važne periode za modernizaciju japanske ekonomije, ali i najvažnije karakteristike odnosa na radu i „japanskog stila menadžmenta“.

Restauracija japanske privrede počela je još 1868. godine od Meiđi perioda, a nastavljena je nakon Drugog svetskog rata. U poratnom dobu, Japan je izgradio ekonomiju i društvo na principima radne etike, smanjenja nejednakosti i blagostanja za sve. Japanski radnici poznati su kao vredni, motivisani, posvećeni i privrženi. Rad nije samo sredstvo sticanja dohotka, već i smisao života.

Proces donošenja odluka u japanskim kompanijama je dugotrajan, a u samom procesu odlučivanja učestvuju svi, i menadžeri i zaposleni. Veliki značaj pridaje se kontroli kvaliteta, uobličenoj u Kajzen konceptu, tj. konceptu kontinuiranog poboljšanja na radnom mestu. Najznačajniji elementi pored obrazovanja, kod odabira kandidata za posao jesu selekcija i socijalizacija u kompaniji, a od obuke na radu i praćenja učinka, zavisi dalje napredovanje zaposlenih.