Predavanje: prava žena u Srbiji u kontekstu neoliberalne regulative

Cilj predavanja Jelene Riznić, „Žena, majka, radnica – uticaj neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije na radna i reproduktivna prava žena u Srbiji“ bio je da se kroz istorijsku perspektivu ukaže na promene koje su se desile i na osnovna obeležja društvenog položaja žena nakon transformacije društveno-ekonomskog sistema i uticaja neoliberalnog kapitalizma.

U uvodnom delu predavanja, održanog 15. marta 2023. u velikoj sali IDN-a, bilo je reči o razvoju radnih i reproduktivnih prava žena na prostoru bivše Jugoslavije od 1945. godine. U nastavku predavanja sagledan je položaj žena u procesu tranzicije.

Potom je Jelena Riznić, koja je istraživačica pripravnica Centra za sociološka i antropološka istraživanja, ukazala na čitav niz promena na polju zakonodavnog okvira koji reguliše prava žena, do kojih je došlo zahvaljujući društveno-ekonomskoj transformaciji i tzv. demokratskim promenamae spočetka XXI veka u Srbiji.

Ona je istakla da je poslednjih godina uočljiva jasna tendencija preuzimanja određenih zahteva iz feminističke agende i njihove implementacije u mejnstrim političke strategije, s ciljem približavanja važnoj (političkoj) „pokretnoj“ meti - Evropskoj uniji. To se posebno vidi u sferi politike i političkog predstavljanja žena. Istovremeno, postoji i jasna tendencija jačanja konzervativnih narativa, te sve važnije uloge koje određene konzervativne institucije imaju u društvu i donošenju određenih političkih odluka.

Predavanje je održano u okviru ciklusa predavanja novopridošlih koleginica i kolega u IDN.