Prvi sastanak projekta COST „Dinamika transnacionalnih porodica u Evropi”

Istraživačice i istraživači Instituta društvenih nauka učestvovali su na Prvom generalnom sastanku projekta COST TraFaDy („Transnational Family Dynamics in Europe“), „Dinamika transnacionalnih porodica u Evropi”, koji je održan na Univerzitetu Aleksandar Mojsiu, u Draču, Albanija, od 22. do 24. februara, 2023. godine.

Na sastancima Upravljačkog odbora, kao i na panel-diskusijama u okviru šest radnih grupa TraFaDy projekta ostvaren je važan doprinos analizi različitih aspekata transnacionalnih porodica i napravljen je plan za dalji istraživački rad.

U radu je učestvovalo više od šezdeset naučnica i naučnika iz Evrope. Institut društvenih nauka su predstavljali istraživači iz Centra za demografska istraživanja i Centra za sociološka i antropološka istraživanja, Vesna Lukić, Nena Vasojević, Ivan Marinković, i Jelena Predojević Despić, koja je i rukovodilac TraFaDy Radne grupe pet „Razgovor kroz uključivanje različitih disciplina: metodološka pitanja u istraživanju transnacionalnih porodica i prikupljanju podataka“.

COST je najšira evropska međuvladina mreža za saradnju u oblasti nauke i tehnologije, finansirana u okviru EU Horizon 202 R&I Framework Programme. Cilj COST akcija (projekata) je stvaranje novih koncepata i proizvoda kroz četvorogodišnju saradnju interdisciplinarnih istraživačkih mreža na izabranoj temi. Mreže u najvećoj meri okupljaju istraživače iz akademske zajednice, ali i stručnjake i inovatore iz malih i srednjih preduzeća, javnih institucija i drugih relevantnih organizacija.