Predavanje „Materijalna i socijalna deprivacija starijih u Srbiji“

Centralna tema predavanja „Materijalna i socijalna deprivacija starijih u Srbiji“ Ivane Poljak bila je ranjivost starije populacije u Srbiji. Tokom predavanja održanog 22. februara 2023. prezentovani su rezultati istraživanja dobijeni primenom i analizom indikatora materijalne i socijalne deprivacije, kao i stope izrazite materijalne i socijalne deprivacije.

Navedeni indikatori definisani su i usvojeni tokom 2021. godine, kao koncepti koji ugroženost stanovništva sagledavaju pomoću nemonetarnih pokazatelja, usmerenih na ishode. U tom kontekstu, najpre je definisano da se određena osoba smatra materijalno i socijalno depriviranom ukoliko ne može da priušti najmanje pet od 13 ponuđenih stavki, a izrazito materijalno i socijalno depriviranom ukoliko sebi ne može da priušti najmanje sedam od 13 ponuđenih stavki.

Na kraju predavanja konstatovano je da je u Srbiji izražena materijalna i socijalna deprivijacija starijih, posebno apostrofirajući da materijalna i socijalna deprivacija raste sa godinama starosti, da postoji povezanost između materijalne i socijalne deprivacije i monetarnog siromaštva, da su starije žene ugroženije od muškaraca i da su jednočlana domaćinstva ugroženija od višečlanih domaćinstava.

Predavanje Ivane Poljak, istraživačice pripravnice Centra za demografska istraživanja, održano je u okviru ciklusa predavanja novopridošlih koleginica i kolega u IDN.