Skup: Mogućnosti za saradnju u istraživanju fenomena multikulturalizma

U saradnji sa Evropskim centrom za manjinska pitanja iz Flenzburga, Nemačka, Institut društvenih nauka organizuje skup na temu „Mogućnosti za saradnju u istraživanju fenomena multikulturalizma“ u petak, 10. februara s početkom u podne u velikoj Sali IDN-a.

Na skupu će biti izložene aktivnosti i istraživanja IDN-a u vezi sa multikulturalizmom i etnicitetom, a biće reči i o statusu i glavnim problemima nacionalnih manjina u Srbiji. Osnovni cilj skupa je da se saradnici ECMI-ja upoznaju sa radom i mogućnostima IDN-a kada je reč o istraživanjima multikulturalizma i etniciteta u Srbiji.

Osim istraživača u ECMI-ju, na skupu će učestvovati i direktor Centra prof. Velo Petaji (Velo Pettaija). U Centru rade stručnjaci koji se bave pitanjima nacionalnih manjina, naročito evaluacijom i daljim razvojem univerzalnih, regionalnih, bilateralnih i nacionalnih standarda koji mogu pomoći u konsolidaciji demokratske uprave na osnovu etničke raznolikosti i ljudskih prava.

Evropski centar za manjinska pitanja (The European Centre for Minority Issues - ECMI) osnovale su 1996. vlade Danske, Nemačke i nemačke savezne pokrajine Šlezvig-Holštajn. Upravni odbor centra čine tri predstavnika iz Danske, tri iz Nemačke, jedan iz OEBS-a, jedan iz Saveta Evrope i jedan iz Evropske unije.