Održan okrugli sto o knjizi “Teorije sopstva i autonomija u medicinskoj etici”

Organizatori Mihael Kuler & Veselin Mitrović

Dana 16. aprila sa početkom u 9.10 časova održan je okrugli sto o knjizi Mihael Kuler & Veselin Mitrović (ur.): Teorije sopstva i autonomija u medicinskoj etici, Međunarodna biblioteka za bioetiku 83, Kam: Springer, 2020.

Domaćini skupa su bili Akademija za odgovorno istraživanje, podučavanje i inovacije (ARRTI) (Academy for Responsible Research, Teaching, and Innovation (ARRTI)) na Institutu za tehnologiju Karls-ruhe (KIT) i Institut društvenih nauka Beograd.

Online događaj na kome je učestvovalo 18 učesnika iz pet različitih zemalja (Srbija, Nemačka, Holandija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države) je bio celodnevnog karaktera održan preko platforme „Zoom“, sa neformalnim druženjem na kraju skupa na platformi „Wonder.me“.

Pored utvrđenog plana komentarisanja odabranih poglavlja uz učešće autora poglavlja i komentatora u diskusiju su bili uključeni i dodatni gosti.

Na skupu se obratio i gospodin Kris Vilbi iz izdavačke kuće Špringer, koji je predstavio mogućnosti objavljivanja sa akcentom na otvoreni pristup publikacijama, i dao osnovni pregled citiranosti rukopisa objavljenih u oblasti humanističkih i društvenih nauka.

Imajući u vidu dugogodišnju saradnju autora knjige, na skupu je potvrđen započeti rad na još jednoj zajedničkoj publikaciji koja je bi se kao logični nastavak prethodne bavila izazovima i pitanjima paternalizma.

Pored toga, izuzetno bogata i korisna diskusija i pozivitne reakcije sa skupa dovele su do zakljčka da bi bilo korisno organizovati naredni skup koji bi bio nastavak započete debate.