Mirko Miletić


Redovni profesor


E-mail: nettler@ptt.rs 
Website: www.mirkomiletic.rs


Obrazovanje:

Doktorirao 2001. godine na Fakultetu političkih nauka disertacijom Masovno komuniciranje u Srbiji u poslednjoj deceniji XX veka

Magistarske studije (1994-1997) okončao na istom fakultetu, odbranivši magistarsku tezu Komuniciranje u novim medijskim uslovima

Diplomirao novinarstvo (prosečna ocena 9,15) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (1977-1981)


Oblasti naučnog interesovanja:

 • Komunikologija
 • Teorije javnog mnenja
 • Savremeni medijski sistemi
 • Komunikacione strategije

Radno iskustvo:

 • Profesionalni novinar (1981/1995)
 • Učiteljski fakultet, Jagodina (1995/2007)
 • Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd (2002/2007)
 • Akademija lepih umetnosti, Beograd (2004/2007)
 • Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica (2005/2006)
 • Fakultet političkih nauka, Beograd (2006/2007)
 • Filozofski fakultet, Novi Sad (2006/2010)
 • Filološki fakultet, Beograd (2011/2013)
 • Fakultet za kulturu i medije, Beograd (2010 – ...).

Izbori u nastavnička i saradnička zvanja:

 • 1995: asistent-pripravnik, Učiteljski fakultet, Jagodina (Masovne komunikacije);
 • 1997: asistent, Učiteljski fakultet, Jagodina (Masovne komunikacije);
 • 2001: docent, Učiteljski fakultet, Jagodina (Masovne komunikacije, Filmska i televizijska kultura, Osnovekomunikologije);
 • 2004: docent, Fakultet političkih nauka, Beograd (Komunikologija);
 • 2007: vanredni profesor,Filozofski fakultet, Novi Sad (Komunikologija I i II, Menadžment medija, Politički marketing, Medijski sistem Srbije, Odnosi s javnošću);
 • 2012: redovni profesor, Fakultet za kulturu i medije, Beograd (Komunikologija, Teorije javnog mnenja – OAS; Medijski sistem Srbije, Komunikacione strategije – MAS; Teorije komunikacije I i II – DS).

Reference

 • Objavio je knjige „Komuniciranje u novim medijskim uslovima” (1998), „Mas-mediji u vrtlogu promena” (2001), „Menadžment medija” (2003), „Komuniciranje, mediji i društvo” (2005, 2006, 2008; koautor M. Radojković), „Resetovanje stvarnosti” (2008), „Osnove menadžmenta medija” (2009), „Komunikološki leksikon” (2012; koautor N. Miletić), „Struktura i dinamika medijskog sistema Srbije” (2014), „Gospodari socijalizacije” (2014) i mnoštvo naučnih i stručnih članaka u domaćim i inostranim, klasičnim i elektronskim časopisima.
 • Učestvovao na 29 naučnih i stručnih skupova.
 • Radovi su mu citirani u 96 knjiga, časopisa i zbornika. 
 • Od 2004. godine član uredništva i jedan od osnivača časopisa „Kultura polisa” (M51), a od 2013. godine glavni i odgovorni urednik Godišnjaka Fakulteta za kulturu i medije „Komunikacije, mediji, kultura” (M53). 
 • Urednik zbornika Kultura i društveni razvoj I (naučna konferencija „Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja”, 2012) i Kultura i društveni razvoj II (naučna konferencija „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj”, 2014)
 • Recenzent je 15 monografija i udžbenika. 
 • Na fakultetima na kojima je radio i na Fakultetu za kulturu i medije bio je mentor za izradu 24 diplomska rada, 12 master radova, 2 doktorske disertacije, član 7 komisija za ocenu i odbranu magistarskih teza, 6 komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija, a sada je mentor za izradu 4 doktorske disertacije. 
 • Učesnik je u realizaciji istražvačkog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 47004 (2011/2015): „Unapređenje javnih politika u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta”.
 • Recenzent Komisije za akreditaciju i proveru kvalteta Republike Srbije u naučnoj oblasti Komunikologija i recenzent ENIC/NARIC Srbija (Centar za inforimasanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja).

Nazad na stranu Uprava