Zbornici 2017.


OBEZBEĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSOBAMA SA MENTALNIM SMETNJAMA U SKLADU SA LJUDSKO-PRAVNIM STANDARDIMA

Urednici Marta Sjeničić i Milan Marković

Beograd, Institut društvenih nauka i Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM, 2017
ISBN 978-86-80456-02-7


SVET I SRBIJA – IZAZOVI I ISKUŠENJA

Snežana Grk, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka, 2017
ISBN 978-86-197-8


RELIGION IN CONTEMPORARY SOCIETY

(Религия в современном обществе)
 International scientific meeting almanac

Editors Mirko Blagojevic, Zlatko Matic

Belgrade,  Institute of Social Sciences; Pozarevac, Department of Education and Culture, Serbian Orthodox Diocese of Branicevo, 2017
ISBN 978-86-7093-198-5


RELIGIJA U SAVREMENOM DRUŠTVU

Međunarodna naučna konferencija “Religija i Crkva u duhovnim i socio-političkim promenama savremenog sveta”, Srebrno jezero,  19. i 20. maj 2017. /Elektronski izvor

Mirko Blagojević, urednik

Beograd,  Institut društvenih nauka, 2017
ISBN 978-86-7093-199-2


“УКАЛУПЉИВАЊЕ” ИЛИ ПРЕКОРАЧЕЊЕ ГРАНИЦА:  ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ У САВРЕМЕНОМ ДОБУ  

Уредници Горан Башић и Мирјана Рашевић

Београд, Институт друштвених наука, 2017
ISBN 978-86-7093-196-1


GRAĐANI SRBIJE I POPULIZAM: JAVNO MNJENJE SRBIJE 2017

Zoran Lutovac, urednik 

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, 2017 
ISBN 978-86-7093-173-2


POPULIZAM

Zoran Lutovac, urednik 

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, 2017 
ISBN 978-86-7093-190-9


INDIVIDUALIZAM

Urednici Suzana Ignjatović i Aleksandar Bošković 

Beograd, Institut društvenih nauka, Odeljenje za antropološka istraživanja, 2017 
ISBN 978-86-7093-192-3


GLOBALIZACIJA I IZOLACIONIZAM

Uređivački odbor Veselin Vukotić, Danilo Šuković, Mirjana Rašević, Zoran Lutovac, Vladimir Goati

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2017
ISBN 978-86-7093-170-1