Zbornici 2016.


VEROVANJE I/ILI ZNANJE 

Tematski zbornik radova sa međunarodne konferencije / Elektronski izvor 

Urednici Mirko Blagojević, Marinko Lololić, Sofija Mojsić 

Beograd, Institut društvrnih nauka, 2016
ISBN 978-86-7093-168-8


DRUŠTVENI I PRAVNI POLOŽAJ OSOBA SA RETKIM BOLESTIMA I NJIHOVIH PORODICA U SRBIJI

Urednici Marta Sjeničić i Marko Milenković 

Beograd, Institut društvenih nauka, Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM, 2016
ISBN 978-86-80456-01-0


SEOBE I RAZVOJ

Uređivački odbor Veselin Vukotić, Danilo Šuković, Mirjana Rašević, Slobodan Maksimović, Vladimir Goati 

Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2016 ISBN 978-86-7093-164-0


СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ MУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА У СРБИЈИ И ДРЖАВАМА РЕГИОНА 

Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 10-11. децембра 2015. 

Уредници Војислав Становчић и Горан Башић

Београд, Српска академија наука и уметности и Институт друштвених наука, 2016 
ISBN 978-86-7025-710-8 
ISBN978-86-7093-169-5