Zbornici 2015.


REČNIK BOŽANSTAVA I MITSKIH LIČNOSTI SVETA

Priredili Aleksandar Bošković 
Milan Vukomanović 
Zoran Jovanović

Beograd, Službeni glasnik, Institut društvenih nauka, 2015
ISBN 978-86-519-1238-5


SVET I SRBIJA – IZAZOVI RAZVOJA I INTEGRACIJA

Snežana Grk, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka, 2015
ISBN 978-86-7093-162-6


GLOBALIZACIJA I KULTURA

Uređivački odbor Veselin Vukotić, Danilo Šuković, Mirjana Rašević, Slobodan Maksimović, Vladimir Goati

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2015
ISBN 978-86-7093-157-2


NAUČNI SKUP TRANZICIJA I RAZVOJ: 
(1989-2015)

Podgorica, Univerzitet Donja Gorica, Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2015
ISBN 978-9940-676-00-1