Zbornici 2008.


MORAL I EKONOMIJA

Uređivački odbor Veselin Vukotić, Slobodan Maksimović, Vladimir Goati, Danilo Šuković, Veljko Radovanović

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2008
ISBN 978-86-7093-125-1