Софија Николић Попадић


Научна сарадница


e-mail: 
snikolic@idn.org.rs


2021 – доктор наука, Правни факултет Универзитета у Београду. Докторска дисертација на тему Право својине на пољопривредном земљишту је одбрањена са одликом у фебруару 2021. године.

2014 – мастер правник, Правни факултет Универзитета у Београду, Грађанскоправни модул, Имовинскоправни под-модул I. Одбрањен мастер рад на тему Евиденција непокретности у југоисточној Европи, упоредноправни приказ

2012 – дипломирани правник, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, општи смер. Зимски семестар школске 2009/2010. године је завршила на Правном факултету Универзитета у Салцбургу, Аустрија (Universität Salzburg, Rechtwissenschaftliche Fakultät); Зимски семестар школске 2010/2011. године је завршила на Правном факултету Универзитета у Бечу на Институту за европско, међународно и упоредно право (Universtät Wien, Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtvergleichung) као добитник стипендије University of Vienna: Human Resources Development Program for selected SEE Universities.


Интересовања:

 • Грађанско право 
 • Стварно право 
 • Пољопривредно право 
 • Право изградње 
 • Право у просторном планирању 
 • Стамбено право 
 • Медицинско право

Биографија:

Као студент основних студија на Правном факултету Универзитета у Новом Саду два пута је награђивана за постигнут успех током студирања. У фебруару 2012. године је била на пракси у Суду правде Европске уније у Луксембургу (Court of Justice of the European Union) у оквиру приправничког програма у кабинету генералног правобраниоца проф. др Верице Трстењак. Након уписа докторских студија радила је на Правном факултету Универзитета у Београду као демонстратор за предмете Грађанско право – општи део и Стварно право у зимском семестру школске 2016/2017. и 2017/2018. године. Била је истраживач сарадник на Правном факултету Универзитета у Бремену (Немачка) (Universität Bremen, Fachbereich Rechtswissenschaft) у периоду од 05.04.2017. до 30.09.2017. Као гостујући предавач на Правном факутету Универзитета у Бремену од 2017. године држи предавања и вежбе из предмета Introduction to the Methodology and the Concept of Private Law in Serbia и Serbian Contract Law. Добитник је стипендија за истраживачке боравке у иностранству. У марту 2017. године је провела месец дана на Универзитету у Кембриџу (University of Cambridge) где је спровела истраживање као добитник стипендије The British Scholarship Trust. У марту и априлу 2018. године је боравила на Швајцарском институту за упоредно право у Лозани (Swiss Institute of Comparative Law) као добитник стипендије van Calker Scholarship за спровођење истраживања и прикупљање литературе за израду докторске дисертације.

Од јула 2018. године је запослена на Институту друштвених наука у Центру за правна истраживања.


Чланство у професионалним организацијама:

 • Од новембра 2014. године је члан Међународне академске асоцијације за просторно планирање, право и својинске односе (International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights). У фебруару 2020. године је изабрана за координатора студената докторских студија у оквиру ове асоцијације.
  https://plpr-association.org/about-plpr/officeholders/

Изабране публикације:

 • Sofija Nikolić Popadić (2021) „Flood Prevention in Serbia and Legal Challenges in Obtaining the Land for Flood Risk Management,“ Environmental Science & Policy, Volume 116, February 2021.
 • Софија Николић Попадић (2020) „Правни аспекти управљања ризицима од поплава“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 86/2020.
 • Sofija Nikolić (2018) „A Serbian perspective on pre-emption rights: Change that was necessary?”, in: Instruments of Land Policy, Dealing with Scarcity of Land, Jean-David Gerber, Thomas Hartmann, Andreas Hengstermann (eds.), Routledge, Abingdon (UK), New York, 2018.
 • Christoph U. Schmid, Sofija Nikolić (2018) „Evictions in Germany“, in: Loss of Homes and Evictions across Europe A Comparative Legal and Policy Examination, Padraic Kenna, Sergio Nasarre-Aznar, Peter Sparkes, Christoph U. Schmid (eds.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2018.
 • Софија Николић (2016) „Претварање (конверзија) права коришћења у право својине на грађевинском земљишту у Србији“, Nova pravna revija: časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo, 1/2016.

Назад на страну Управа