Скуп о сарадњи друштвених наука и јавне управе

О синергији друштвених наука и јавне управе било је речи на скупу у ИДН-у „Друштвене науке и јавне политике – трансфер знања од науке до „добре управе“, 20. новембра 2023. године.

У разговору су учествовали Даница Грујичић, министарка здравља Владе Републике Србије, потпредседница Народне скупштине Снежана Пауновић, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, директорка Републичког секретаријата за јавне политике Бојана Тошић, помоћница Министра науке, технолошког развоја и иновација проф. др Марина Соковић и други представници државних органа.

Развој фундаменталних и примењених истраживања у Институту друштвених наука у функцији је оснаживања научног и методолошког фонда, али друштвеног напретка. Сарадња с јавном управом подразумева прилагођавање истраживања ИДН-а потребама различитих врста задатака који су у функцију унапређења права и услуга грађана и грађанки.

У оквиру сесије „Шта нуде друштвене науке јавним политикама“, истраживачи ИДН-а су са учесницима скупа поделили перспективе како Инстутут може допринети унапређењу јавних политика кроз низ кључних тема: друштвене науке у служби основних права и социјалне инклузије, креирање позитивне популационе климе у друштву, примена квалитативних и квантитативних истраживачких метода у сврху подршке принципима evidence-based политика, здравље као интегрални део свих политика и питања образовања младих и равноправности у специфичном контексту Србије, са фокусом на елементе релевантне за формулисање јавних политика.

Током разговора издвојили су се неки закључци, између осталих и потреба за формализацијом сарадње с Министарством здравља,. Осим тога, представљен је предлог укључивања Института друштвених наука и конкретних истраживања у процесе извештавања Повереника за заштиту равноправности.

Додатно, истакнута је потреба организовања радног састанка, на којем би представници различитих министарстава заједнички утврдили и делегирали специфичне теме које би требало истраживати у циљу формулисања јавних политика, дефинисања и имплементације нових и праћења постојећих мера и сл. Ови кораци представљају кључне смернице за даље формално усмеравање истраживачких напора Института ка конкретним потребама и изазовима јавне управе у Србији.

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content