Сања Стојковић-Златановић


Виша научна сарадница


e-mail: 
szlatanovic@idn.org.rs
sanjazlatanovic1@gmail.com


2016 – одбрањена докторска дисертација на Правном факултету Универзитета у Београду (назив дисертације „Правни статус и заштита лица оболелих од ретких болести – радноправни, медицинскоправни и аспект социјалне заштите“, радноправна научна област)

2012 – одбрањен преддокторски рад на Правном факултету Универзитета у Београду (назив рада „Међународни оквирни колективни уговори о раду“, радноправна научна област)

март 2010 – дипл. правник, Правни факултет Универзитетa у Београду (правосудни смер)


Интересовања:

 • Радно право
 • Социјално право
 • Здравствено (Медицинско) право
 • Антидискриминаторско право
 • Еколошко право и заштита здравља и безбедности на раду

Биографија:

Основне студије завршила на Правном факултету Универзитета у Београду (општа просечна оцена 9,45), након којих уписује докторске студије, где 2012. са одликом брани преддокторски рад, а 2016. стиче научни назив доктора правних наука, јавноправна научна област, подмодул Радно и социјално право (метори – проф. др Бранко Лубарда и проф. др Марија Драшкић). До сада је објавила око 40 научних радова у домаћим и међународним часописима и зборницима радова, као и једну монографију. Учествовала је као члан тима у пројектима ресорног Министарства, затим у пројектима које финансира Европска унија, те је и као члан тима али и руководилац била ангажована у спровођењу пројекта јавних политика финансираних од стране развојних међународних организација и невладиног сектора. У раду се служи енглеским, шпанским и немачким језиком.


Чланство у професионалним организацијама:

 • Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије (СУПРАМ)
 • Удружење правника у привреди Србије

Изабране публикације:

 • Стојковић Златановић, Сања (2019) Генетички и други здравствени основи дискриминације на раду. Едиција Монографије. Институт друштвених наука, Београд.
 • Stojković-Zlatanović, Sanja (2018) “Radnopravne posledice surogat materinstva”. Teme: časopis za društvenu teoriju i praksu, 42 (1). str. 225-243.
 • Stojković-Zlatanović, Sanja, Stojković, Milan & Mitković, Mihailo (2018) (Стање и перспективе развоја политике управљања водама у условима климатских промена – студија случаја Велике Мораве) “Current state and perspective of water management policy in terms of climate change: Case study of the Velika Morava River”. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 10 (5). pp. 796-811. doi 10.1108/IJCCSM-07-2017-0151
 • Stojković-Zlatanović, Sanja, Sjeničić, Marta & Sovilj, Ranko (2020) (Правo на рад лица оболелих од ретких болести – уклањање баријера) “Labour rights of the rare diseases population ‒ breaking the glass ceiling”. Stanovništvo, 58 (2). pp. 43-56. ISSN 0038-982X eISSN 2217-3986
 • Stojković-Zlatanović, Sanja & Sjeničić, Marta (2019) (Узбуњивачи и концепт достојанственог рада) “Whistle-Blowers as Facilitators of Decent Work”. In: Towards a better future: democracy, EU integration and criminal justice: conference proceedings. Volume II. “St. Kliment Ohridski” University, Faculty of law – Kicevo, Bitola, pp. 105-113. ISBN 978-608-4670-05-6 (V. 2)
 • Стојковић-Златановић, Сања (2019) “(Радне) кооперативе као део политике одрживог економског развоја и концепта достојанства на раду”. Право и привреда, 57 (7-9). стр. 691-704. ISSN 0354-3501 eISSN 2683-5592

Назад на страну Управа