Сања Филиповић


Научна саветница


e-mail: 
sfilipovic@idn.org.rs


Образовање:

Завршила докторске (2008) и магистарске (2003) студије на Економском факултету Универзитета у Београду.


Области научног интересовањa:

 • Економска политика,
 • Макроекономска анализа,
 • Међународна економија,
 • Одрживи развој. 

Биографија:

Сања Филиповић је научни саветник у Институту друштвених наука и редовни професор Универзитета Сингидунум. У периоду 2002-2020. године радила је у Економском институту као руководилац пројеката и виши научни сарадник у Центру за макроекономска истраживања. Од 2008. године започела је академску каријеру универзитетског професора предајући следеће предмете: Економија (основне студије), Напредна макроекономија, Међународна економија (мастер студије), Савремене тенденције у глобалној економији (докторске студије) и др.

Поседује значајно искуство у управљању и раду на пројектима. Радећи на више од 80 пројеката, учествовала је у свим фазама пројектног процеса укључујући: дефинисање и развој пројектних идеја, планирање буџета, примену различитих методологија истраживања, реализацију, мониторинг и евалуацију. Радила је на неколико националних стратешких докумената, јавних политика и студија. Поред тога, сарађивала је са међународним институцијама и радила је у тимовима међународних експерата. Неки од недавно реализованих пројеката на којима је имала учешће као руководилац или члан пројектног тима су:

 • Enabling the Energy Union through understanding the drivers of individual and collective energy choices in Europe (EC, Horizon 2020),
 • Electrical Energy Markets and Engineering Education (EC, Erazmus K2),
 • Public Sector Development (GIZ),
 • Sustainable Growth and Employment in Western Balkan countries (GIZ, Open Regional Fund South East Europe),
 • Analysis of the regulatory framework for entrepreneurs focusing on the three most potential sectors, proposing simplified procedures for young entrepreneurs (Swiss Development Agency, PEFORM project),
 • Competitiveness and New Industrial Policy project (EC, OECD),
 • Designing an Industrial Policy Toolkit for the Western Balkans and Turkey (OECD),
 • CEFTA Trade Agreement: Elimination of Non-Tariff Barriers (EC, OECD), и др.

Објавила је преко 90 библиографских јединица, укључујући 7 књига и преко десет радова у водећим међународним научним часописима. 


Чланство у професионалним организацијама:

 • 2013 – 2020, уредник научног часописа Индустрија,
 • 2016 – до сада, члан EU Energy Poverty Observatory group,
 • 2013 – до сада, члан међународног научног одбора међународне конференције Sustainable Development of Energy, Water and Environment System (SDEWES),
 • 2016 – до сада, члан научног одбора међународних конференција Финиз и Синтеза,
 • 2013 – до сада, члан уређивачког и рецензентског одбора у неколико националних и међународних научних часописа, 
 • 2014 – до сада, координатор радне групе НКЕУ која у процесу преговора са ЕУ прати преговарачко поглавље 20 (Индустријска политика и предузетништво), др.

Нaјважније публикације:

 • What does the sharing economy mean for electric market transition? A review with sustainability perspectives, Energy Research and Social Science, No. 58, 2019, 101258-101267.
 • Macroeconomic and political aspects of energy security – Exploratory data analysis, Renewable & sustainable energy reviews, Vol. 97, 2018, 428-435.
 • Determinants of energy intensity in the European Union: A panel data analysis, Energy, Vol. 92P3, 2015, 547-555.
 • Transition economies during global economic crisis: a difference in differences approach, Industrija, Vol. 40, 2015, 23-39.
 • Correlation between reforms and foreign debt in transition countries, Industrija, Vol. 43, 2015, 175-191.
 • Позиционирање привреде у глобалном економском окружењу, монографија, Економски институт, 2015.
 • Geo-economic approach to energy security measurement – principal component analysis, Renewable & sustainable energy reviews, Vol. 82, No. 2, 2018, 1691-1700.
 • Environmental taxation policy in the EU – new methodology approach, Journal of cleaner production, No. 88, 2015, 308-317.

Назад на страну Центар за економска истраживања