Друштвена и политичка уверења и став према Ковиду-19

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

Институт друшвених наука, анонимне донације

man in brown coat wearing white face mask

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Ковид-19 Пандемија: Социјални и психолошки аспекти

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање јавног мњења

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Истраживачки пројекат усмерен на разумевање друштвених и политичких уверења и њиховој повезаности са ставовима о пандемији Ковида-19.

ПРОБЛЕМ

Истраживачки пројекат усмерен је на разумевање друштвених и политичких уверења и њиховој повезаности са социјално-психолошким варијаблама и ставовима о пандемији Ковида-19. Истраживање је део међународног пројекта спроведеног у више од 60 земаља, „COVID19 International Collaboration on Social & Moral Psychology“, под руководством Џеја ван Бавела (Jay Van Bavel, New York University).

ИСТРАЖИВАЊЕ

Истраживање је резултирало јединственом базом података за проучавање социјално-психолошких аспеката пандемије у компаративном контексту. У Србији, као и у већини земаља учесница, истраживање је спроведено анкетирањем путем интернета. Упитник укључује мере које се односе на веровања у теорије завере, сарадњу, перцепцију ризика, друштвену припадност, националну идентификацију, колективни нарцизам, морални идентитет, политичку идеологију, самопоштовање и когнитивно функционисање.

Прикупљање података за ово истраживање базирано је на постојећем интернет панелу ИДН-а, у комбинацији са оглашавањем и промоцијом на интернету и друштвеним мрежама.

Регрутација испитаника вршена је на два начина, позивањем путем слања позива електронском поштом достављеном на личне адресе потенцијалних испитаника и оглашавањем на интернету, првенствено на друштвеним мрежама, у информативним медијима, и на друге начине. Прикупљање података је обављено током прве половине маја 2020. године.

РЕЗУЛТАТ

Подаци прикупљени у оквиру истраживања KOVID19-ML 2020 слободно су доступни свим заинтересованим истраживачицама и истраживачима.

Подаци су кориштени у анализама чији су резултати приказивани на научним конференцијама и публикацијама. Подаци су доступни заинтересованој јавности, и на њима ће се спроводити анализе и у будућности.

Унесите појам претраге
Skip to content