Транснационалне породице у данашњем свету

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

COST ACTION 

Cost Action CA21143. Transnational Family Dynamics in Europe

family photo on green grass during golden hour

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Динамика транснационалних породица у Европи

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Породичне студије, миграције, међуетнички односи

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Продубљивање и проширивање научног разумевања транснационалних породица (ТНП).

ПРОБЛЕМ

Главни циљ ове акције је да продуби и прошири научно разумевање до сада веома ретко проучаваног контекста транснационалних породица (ТНП) и то кроз мултидисциплинарну размену знања засновану на потреби праћења актуелних трендова, омогућавању даљих мултидисциплинарних приступа и стимулисању иновација у истраживању. Такође, циљ је да се постигне методолошки напредак и стицање бољег разумевања свих доступних извора података и њиховог потенцијала за међусобну интеграцију и отварање пута за стратегије прикупљања релевантних података о ТНП-у. Трећи главни циљ ове акције је успостављање ширег приступа заснованог на доказима у пракси и политици, као и формулисање препорука за доносиоце одлука, организације цивилног друштва и друге актере који се баве ТНП у ширем смислу.

Научни програм акције је подељен на четири тематске целине и још две активности (методологија и интеракција науке и политике) које су затим организоване као радне групе: одржавање породичних и рођачких односа у оквиру ТНП у глобалној и дигиталној ери, интегрисање перспективе угрожене деце и младих у социјалну заштиту и политику, социјална права и социјална заштита ТНП-а, здравље и добробит ТНП-а, методолошка питања у истраживању и прикупљању података, група за утицај на праксу и политику.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Ангажовање у активностима које се односе на методолошка унапређења, нарочито у ширењу могућности за укључивање квантитативних података у истраживање ТНП-а. Такође, истраживачи ће бити укључени у реализацију активности које се односе на социјална права и социјалну заштиту, образовне могућности, као и здравље и добробит ТНП-а и њихових чланова у земљама порекла и пријема. Посебно ће бити размотрене могућности за формулисање сврсисходног политичког одговора и препорука за доносиоце одлука о проучаваном феномену ТНП-а.

РЕЗУЛТАТ

Пројекат је у току (2022–2026).

Унесите појам претраге
Skip to content