Ставови грађана Србије у компаративној европској перспективи

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

ESS се финансира од Оквирних програма Европске комисије, од Европске научне фондације и од националних научних фондација у земљама учесницама.
У Србији, истраживање је подржано од Министарства науке и швајцарске агенције PERFORM.

silhouette of person standing on bridge during night time

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Европско друштвено истраживање у Србији, рунде 9 и 10 (ESS9 i ESS10)

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Друштвени ставови

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Ставови грађана и грађанки Србије у вези различитих важних друштвених и политичких тема, у компаративној перспективи.

ПРОБЛЕМ

Европско друштвено истраживање (ESS) је академски мотивисано међународно истраживање које се спроводи широм Европе од свог оснивања 2001. Сваке две године, интервјуи лицем у лице се спроводе са новоизабраним репрезентативним националним узорцима. Истраживање мери ставове, веровања и обрасце понашања различитих популација у више од тридесет нација.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Теренски део истраживања ESS-a 9 (прикупљање података) спроведен је током 2018. године, а ESS10-а крајем 2021. и почетком 2022. године. Анкета ESS9 спроведена је методом лицем у лице уз помоћ компјутера (CAPI), dok је ESS10 базиран на самосталном попуњавању упитника преко интернета. Испитаници који нису желели или могли да попуне упитник путем интернета, добили су штампани упитник. Узорак је одабран методом случајног одабира појединачних домаћинстава уз помоћ података из Републичког завода за статистику.

РЕЗУЛТАТ

Подаци ESS-a доступни су бесплатно за некомерцијалну употребу и могу се преузети са портала података ESS-a. ESS9 i ESS10 подаци за Србију саставни су део агрегатних података ESS-a.

Унесите појам претраге
Skip to content