Рад на новом наставном плану о миграцијама

Руководилац истраживања

Координатор конзорцијума шест европских универзитета и десет придружених партнера је Универзитет Коменски из Братиславе. 

Финансијер истраживања

people walking on street during daytime

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Развијање новог наставног плана и програма из области глобалних миграција, дијаспоре и граничних студија у источној и централној Evropi (GlocalEAST)

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Миграције

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Предвиђено је да истраживање креира иновативни наставни план и програм из области миграција, дијаспоре и граничних студија, као и успостављање платформе стручњака из академских, невладиних организација и локалних државних институција које прате миграционе и интеграционе процесе у источној и централној Европи.

ПРОБЛЕМ

Прелиминарна анализа критичних елемената који утичу на националне системе високог образовања показала је да овим истраживањем треба одговорити на следеćа питања: недостатак интердисциплинарних педагошких методологија које одговарају новонасталим образовним потребама у студијама миграција и граница, а нарочито након најновијих миграционих криза на Западном Балкану и Украјини; недостатак функционалне везе између академског окружења, владиних институција, тржишта рада и цивилног друштва, односно невладиних организација; слаба прекогранична сарадња у истраживању питања миграција, посебно у светлу трајног преплитања глобалне и локалне димензије избегличке кризе у Европи.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Стратешко партнерство GlocalEAST у области миграција, дијаспоре и граничних студија осмишљено је тако да одговори на савремене глобалне и локалне изазове у источној и централној Европи промовисањем повезивања истраживања, практичног рада и политика у решавању питања миграција, пратећи транснационалне и транссекторске перспективе. Кроз истраживање је предвиђено истовремено креирање иновативног наставног плана и програма за студије о миграцијама, дијаспори и границама, као и платформе за стручњаке из академских кругова, невладиних организација и институција локалних власти које прате миграцијске и интеграционе процесе у источној и централној Европи.

С једне стране, циљ успостављања мреже која окупља локалне актере из академског света и цивилног друштва на регионалном и националном нивоу јесте постављање темеља за дизајнирање и развој нових образовних алата заснованих на исходима учења (укључујући дигиталне) који ће бити интегрисани у постојеће наставне планове и програме. Тиме ће бити задовољене потребе тржишта рада и друштва и решава се недостатак вештина неопходних за управљање питањима миграције. С друге стране, мрежа GlocalEAST ćе радити као платформа за анализу како локалних тако и глобалних димензија миграционих токова, заједно са динамиком социјалне инклузије, подстичући обуке академске заједнице и размене добрих пракси кроз иновације и мултидисциплинарност у педагогији.

РЕЗУЛТАТ

Имплементација иновативних пракси у области образовања и промовисање специјализације млађих радника кроз а) успостављање нијансираног и свеобухватног разумевања избегличке кризе у Европи, фокусирајући се и на локалну и на глобалну димензију миграција, кроз примену новог наставног плана и програма из студија миграција, дијаспоре и граница у источној и централној Европи; б) бављење глобалном анализом потреба и проблема који поткопавају територијалну и политичку кохезију у источној и централној Европи након недавне кризе на западном Балкану (2015–); ц) промовисање пракси заснованих на знању и подацима које имају политички утицај захваљујући транснационалној сарадњи институција високог образовања из ЕУ и ван ЕУ и невладиних институција; д) повезивање рада високошколских установа и невладиних институција, чиме се утиче на рад локалних и регионалних власти.

Унесите појам претраге
Skip to content