Процена односа Србије са ЕУ и Кином

Руководилац дела истраживања

Финансијер истраживања

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Допринос савременим партнерствима: процена односа Републике Србије са Европском унијом и Народном Републиком Кином

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Међународна политика и економија

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Анализа политичке, безбедносне и економске димензије односа Србије и Кине и Србије и ЕУ.

ПРОБЛЕМ

Република Србија је усвојила независну и вишевекторску спољнополитичку и војну неутралност која подразумева истовремену политичку, економску и безбедносну сарадњу с низом иностраних партнера – Европском унијом, НР Кинома, САД-ом и Руском Федерацијом.

Међутим, четири стуба српске спољне политике и привреде у последње су време доведена у питање. После светске економске кризе и пандемије Ковида-19, оптерећене унутрашњим проблемима, САД су смањиле присуство и утицај у Србији. Руска Федерација и даље покушава да одржи утицај у Србији, првенствено на основу политичке подршке ставовима Србије у вези с проблемом Косова и Метохије. Отуд, претпоставка је да ће у наредних десет година главна борба за успостављање политичке и економске доминације у Србији бити између ЕУ и Кине.

За стратешку оријентацију Србије неопходно је идентификовати све постојеће и потенцијалне ризике, како би заштитили своје националне интересе.

Главни циљ пројекта је мапирање и процена ризика и конфликата који постоје и који могу настати услед детерминанти спољне политике Србије према истовременој и снажној компаративној сарадњи са ЕУ и са Кином, како би се рационализовао на доказима заснован процес доношења спољнополитичких одлука.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Истраживање ће спровести истраживачи Института за међународну политику и привреду (носилац пројекта) и Института друштвених наука. Пројектни тим ће систематизовати писану грађу, спровести квалитативну анализу садржаја докумената релевантних за политику Србије, спровести истраживање јавног мњења и применити метод Делфи како би се идентификовали типови ризика с којима се Србија суочава.

Анализа ће се базирати на примени иновативне матрице за процену ризика која комбинује три области кинеско-српских и српско-европских односа: политика, безбедност и економија.

Новина истраживања заснива се на интердисциплинарном приступу с применом матрице ризика као квантитативном и квалитативном техником која није коришћена на такав начин у наведеним областима у Србији.

Теоријски концепт минимализовања ризика испреплетен с иновативном методологијом процене ризика први је такав свеобухватан аналитички приступ у анализи малих земаља у међународним односима и самим тим новина за област међународних односа.

РЕЗУЛТАТ

Налази истраживања биће резултат емпиријског истраживања и примене савремених научних метода. Резултати пројекта треба да укажу на међусобну повезаност и интеракцију различитих параметара од значаја приликом доношења сложених одлука.

Резултати овог пројекта биће од значаја при дефинисању јавних политика, нарочито у области спољне, безбедносне и економске политике. Препоруке које произилазе из пројекта од значаја су за органе Републике Србије у наведеним областима, а пре свих за Министарство спољних послова, Министарство привреде, Министарство за европске интеграције, Министарство одбране и Привредну комору.

Пројектом руководи Ивона Лађевац из Института за међународну политику и привреду.

Унесите појам претраге
Skip to content