Популистички ставови грађана и избори 2017.

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

Инситут друшвених наука

timelapse photo of people passing the street

НАСЛОВ ПРОЈЕКТА/ИСТРАЖИВАЊА

Јавно мњење Србије 2017.

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Политички ставови

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Политички и друштвени ставови грађана и грађанки Србије, посебно усмерени на изборно понашање у вези с избориима 2017. године.

ПРОБЛЕМ

Пројекат је посвећен истраживању друштвених ставова и политичког понашања, у контексту председничких избора 2017. године. Примарни циљ пројекта је био спровођење пројекта CSES Modul 5 у Србији, након председничких избора одржаних 2. априла 2017. године.

Поред питања из петог модула CSES-a, укључен је и низ питања посвећен актуелним друштвеним и политичким темама релевантним за Србију.

На глобалном нивоу, прикупљање података за Modul 5 CSES-a одвијало се од 2016. до 2021. године. Modul 5 CSES-a фокусира се на испитивање такозваних популистичких ставова становништва и на то како они обликују изборно понашање. У средишту пажње је мерење три основне димензије популистичке идеологије: става према политичким елитама, става према представничкој демократији и владавини већине, те ставовима према „другима“, као што су етничке мањине или имигранти.

ИСТРАЖИВАЊЕ

За потребе овог истраживања формиран је интернет панел ИДН-а; узорак испитаника базиран је на личним имејл адресама, а који је погодан за истраживања у више наврата. Регрутација испитаника вршена је слањем позива електронском поштом на личне адресе потенцијалних испитаника. Посебно се водило рачуна да се покрије цела територија Србије.

Већи део упитника заузела су питања из пројекта CSES Modul 5. Поред тога, укључен је и низ питања релевантних за савремени друштвени и политички контекст у Србији. Поједина питања из овог упитника постављања су у неколико каснијих истраживања ИДН-а, што омогућава праћење промена у појединим ставовима и оријентацијама.

Укупан број питања у упитнику био је око 140. Попуњавање целокупног упитника је у просеку трајало око 22,5 минута (медијан).

РЕЗУЛТАТ

Подаци прикупљени у оквиру истраживања JMS2017-CSESM5 доступни су свим заинтересованим истраживачицама и истраживачима.

Подаци су кориштени у анализама чији су резултати приказивани на научним конференцијама, и у публикацијама. Пошто је узорак на којем је анкета спроведена пригодног типа, прикупљени подаци неће бити укључени у официјелно издање података CSES-а.

Унесите појам претраге
Skip to content