Политички ставови и однос према пандемији Ковида-19

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

Институт друштвених наука

woman in black jacket holding white paper

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Друштвени и политички аспекти КОВИД-19 пандемије

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање јавног мњења

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање друштвених, социјално-психолошких и политичких аспеката пандемије КОВИД-19.

ПРОБЛЕМ

Начин на који јавност реагује на пандемију кроз призму постојећих политичких преференција, и у контексту постојећег социјалног окружења. Од тренутка њене појаве, показало се да ће пандемија Ковида-19 имати значајан утицај на политику у многим земљама. Међутим, у којој мери и како ће овај јединствени глобални феномен утицати на сферу политике у Србији, није било јасно, а и даље представља недовољно истражену тему. Подаци прикупљени током овог истраживања омогућавају боље разумевање реакција јавности у том јединственом периоду колективне угрожености целе политичке заједнице.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Истраживање је фокусирано на испитивање јавног мњења анкетирањем путем интернета. Прикупљање података је базирано на постојећем интернет панелу ИДН-а, у комбинацији са оглашавањем и промоцијом на Интернету и друштвеним мрежама.

Варијабле су подељене у неколико основних категорија. Једна група се односи на опис доживљаја пандемије, перцепције опасности од инфекције и слично. Друга категорија варијабли се односи на перцепцију мера и препорука које доноси Влада републике Србије. Затим, укључен је низ варијабли које мере политичке преференције и евентуалне промене преференција под утицајем пандемије. Посебан блок варијабли односи се на солидарност у периоду колективне угрожености, као и на интеракцију доживљаја солидарности са социоекономским статусом. Коначно, укључене су и социјално-психолошке скале као познати предиктори политичких оријентација, те стандардни скуп социодемографских варијабли.

Прикупљање података је обављено у периоду од друге половине 11. маја до 30. јула 2020. године.

Паралелно истраживање је у исто време спроведено и у Црној Гори. На тај начин, могуће је и поређење резултата.

РЕЗУЛТАТ

Резултат истраживања је база података КОВИД-19-ИДН 2020. Осим тога, објављено је и десетак чланака у којима су анализирани и представени резултати, који су такође представљени и на неколико међународних конференција.

Унесите појам претраге
Skip to content