Оснаживање партиципације у култури и архитектури: Активирање јавних ресурса за и са заједницом

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

(Empowering Participation in Culture and Architecture: Activating Public Resources for and with Community)

Унесите појам претраге
Skip to content