Јавно мњење Србије 2021.

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

Институт друшвених наука

green grass field and mountains under white clouds and blue sky during daytime

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Друштво и политика: Јавно мњење Србије 2021.

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Политички ставови, изборно понашање.

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Пројекат посвећен емпиријском истраживању ставова грађана према различитим актуелним друштвеним и политичким питањима, као што су заинтересованост за политику, учешће на недавним парламентарним изборима, ставови према политичким партијама и лидерима, искуства и мишљења о пандемији Ковида-19.

ПРОБЛЕМ

Истраживање је посвећено друштвеним и политичким ставовима грађана као и њиховом политичком понашању. Примарни циљ пројекта је методолошка провера упитника креираног за пројекат „CSES Modul 6“ (Comparative Study of Electoral Systems). Реч је о међународном пројекту у ком ће истраживачи имати прилике да упореде резултате из Србије са онима добијеним из преко 50 земаља.

Ова пилот-анкета ће послужити међународном тиму истраживача укљученом у пројекат CSES да процени методолошке карактеристике нових питања укључених у CSES modul 6 – провери њихове валидности, поузданости, дискриминативности и то у компаративном контексту.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Истраживачки пројекат JMS 2021 првенствено је посвећен методолошкој провери упитника креираног za CSES Modul 6. Pored CSES Modula 6, који заузима око половине упитника, укључен је и низ питања релевантних за савремени друштвени и политички контекст у Србији. Такође, укључен је и низ питања која се односе на перцепцију пандемије Ковида-19 и њеног утицаја на друштвене процесе. Одређена питања су постављана у неким од претходних ИДН истраживања што омогућава праћење промена у појединим ставовима и оријентацијама.

Анкетирање је спроведено посредством интернета. Испитаници су на два основна начина позивани да се укључе у ово истраживање. На први начин, испитаницима су на њихове личне имејл адресе прослеђивани позиви да учествују у анкети. Други начин регрутације испитаника био посредством оглашавања на интернету и слободних позива.

Укупан број питања у упитнику је око 120, а питања су груписана у 41 групу. „Група“ овде значи једна страница (или „екран“) који је приказан испитаницку.

РЕЗУЛТАТ

Резултат истраживања је база података JMS2021, са преко 190 варијабли, и одговорима 3.232 испитаника/испитаница (комплетну анкету је попунило 1.808 испитаника). Ови подаци су коришћени у анализама чији су резултати приказивани на научним конференцијама, и у публикацијама. Пошто је узорак на којем је анкета спроведена пригодног типа, прикупљени подаци неће бити укључени у официјелно издање CSES Modul 6 података.

Унесите појам претраге
Skip to content