Јавно мњење Србије 2020.

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

Институт друштвених наука

city buildings near body of water during daytime

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Друштво и политика: Јавно мњење Србије 2020.

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Испитивање јавног мњења

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Емпиријско истраживање ставова грађана према различитим актуелним друштвеним и политичким питањима, као што су заинтересованост за политику, учешће на недавним парламентарним изборима, ставови према политичким партијама и лидерима, искуства и мишљења о пандемији Ковидa-19.

ПРОБЛЕМ

Примарни циљ пројекта је био спровођење пројекта „CSES Modul 5“ (Comparative Study of Electoral Systems, CSES) у Србији, након парламентарних избора одржаних 21. јуна 2020. године. „CSES Modul 5“, посвећен питањима квалитета изборне понуде, ставовима према квалитету демократије, и популистичким ставовима. CSES се сматра јединственим глобалним пројектом усмереним на откривање институционалних утицаја на политичко понашање, кроз компаративно проучавање јавног мњења и изборног понашања у великом броју савремених демократија.

Поред питања из петог CSES модула, укључен је и низ питања посвећен актуелним друштвеним и политичким питањима релевантним за Србију, посебно теми пандемије Ковидa-19.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Прикупљање података је базирано на постојећем интернет панелу ИДН-а, у комбинацији са оглашавањем и промоцијом на Интернету и друштвеним мрежама. Регрутација испитаника је вршена на три начина: 1) позивањем путем слања позива електронском поштом достављеном на личне адресе потенцијалних испитаника; 2) оглашавањем на интернету, првенствено на друштвеним мрежама; 3) слањем позива на случајни узорак телефонских бројева корисника мреже Вајбер.

Слично истраживање, укључујући и упитник „CSES Modul“ 5, ИДН је спровео након председничких избора 2017. године. То значи да прикупљени подаци пружају прилику да се посебна пажња посвети проблему стабилности тј. променљивости политичких ставова.

РЕЗУЛТАТ

Резултат истраживања је база података JMS2020-CSESM5. Ови подаци су кориштени у анализама чији су резултати приказивани на научним конференцијама и у публикацијама. Пошто је узорак на којем је анкета спроведена пригодног типа, прикупљени подаци неће бити укључени у официјелно издање CSES података.

Унесите појам претраге
Skip to content