Јачање заштите људских права притворених и осуђених лица у Србији

Руководилац дела истраживања

Финансијер истраживања

Савет Европе

a long hallway with a bunch of lockers in it

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

здравље, полицијско задржавање

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Обрада података из упитника у вези са здравственом заштитом лица у полицијском задржавању и израда препорука

ПРОБЛЕМ

Свеобухватан одговор на здравствене потребе притвореника подразумева да се здравствена заштита у затворима изједначи са здравственом заштитом у заједници. Посебан изазов представља пружање болничке неге у хитним случајевима и приступ дијагностичким и терапијским мерама.

Медицинска пракса у заједници и у затворима мора почивати на истим етичким принципима која подразумевају да се обезбеди једнак превентивни третман и здравствена заштита притвореника/затвореника каква је доступна свим члановима у заједници.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Упитници попуњени од полицијских управа и запослених у њима обрађени су кроз платформу Института, након чега је приступљено креирању препорука.

РЕЗУЛТАТ

Урађена је статистичка анализа упитника и и дате су препоруке за усклађивање праксе са правним решењима.

Унесите појам претраге
Skip to content