Истраживање о одазиву испитаника на анкету поштом

Носиоци истраживања у Србији

Институт друштвених наука у сарадњи са Институтом за социологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Финансијер истраживања

ESS ERIC Work Programme 2019–2021, ESS ERIC, City, University of London, UK

grayscale photo of organizers with numbers

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Студија о тестирању поштанске регрутације у три земље

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Mетодолошки експеримент

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Примена метода регрутовања испитаница и испитаника путем достављања позива за учешће у анкети путем поште.

ПРОБЛЕМ

Пилот-студија која се спроводи као део пројекта ESS (European Social Survey) у Србији. Реч је о провери методолошких карактеристика регрутације репрезентативног узорка путем поште (позива достављеног писмом) за учешће у онлајн анкети. Упитник је представљао скраћену верзију стандардног упитника ESS-a.

Главни задатак овог пројекта је био да се спроведе методолошка провера описаног метода анкетирања и да се процене потенцијална корист и недостаци евентуалног преласка главног анкетирања ESS-a на анкетирање путем интернета и позивање учесника и учесница путем поште (или на други начин, где је изводљиво).

ИСТРАЖИВАЊЕ

ESS Push to web (PtV) спроведен је у три земље ESS-a, Аустрији, Мађарској и Србији. Стратегија узорковања се разликовала између земаља, при чему су Аустрија и Србија користиле узорак домаћинства, док је Мађарска користила појединачни узорак.
У Србији је позвано по један пунолетни члан из 1.200 случајно одабраних домаћинстава. Примењено је директно регрутовање путем поште за веб-анкету.

Почетни контакт укључивао је позивно писмо, информације о правима учесника истраживања (Општа уредба о заштити података), као и безусловни подстицај. После недељу дана, они који нису одговорили су добили писмо са подсећањем. После две даље недеље, они који нису одговорили на упитник су добили други подсетник са папирним упитником и унапред плаћеном повратном ковертом. Трајање теренског рада варирало је од земље до земље, због варијација у датуму почетка.

Сви испитаници који су учествовали у било којој фази добили су писмо захвалности и условни подстицај.

РЕЗУЛТАТ

База података достављена централи пројекта ESS-a у Лондону. Dosadašnje publikacije u kojima se koriste podaci prikupljeni u ovom istraživanju: Fitzgerald, R., Dillman, D.A., Grand, P., Messing, V. Ratti, V., Sagvari, B., Sibley, E., Stanojević, D. & Todosijević, B. (2021). Responding to the challenges conducting cross-national fieldwork in a pandemic: a 3-country push to web experiment in Europe, AAPOR 76th Annual Conference “Data Collection, Measurement, and Public Opinion During a Pandemic”, Virtual Conference, May 11–14, 2021.

Унесите појам претраге
Skip to content