Формулисање порука и политика у вези са Ковидом-19

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

people walking on street during daytime

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Бихевиорални увиди у KОВИД-19 у Србији: Праћење знања, перцепције ризика, превентивног понашања и поверења ради побољшања одговора на избијање пандемије

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Испитивање јавног мњења

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Помоћ при формулисању ефикасних и примерених интервенција, порука и политика као одговора на епидемију.

ПРОБЛЕМ

Истраживачка питања настоје да идентификују: а) нивое варијабли повезаних са пандемијом Ковида-19 (као што су перцепција ризика, знање, самоефикасност, поверење у институције, понашање, утицај, забринутост, поверење у коришћење извора информација, намере вакцинације и друго); б) придржавање препорука за смањење ризика од инфекције (ПХСМ); ц) промене релевантних варијабли Ковида-19 и њихова повезаност са социодемографским карактеристикама и тренутном епидемиолошком ситуацијом

Реч је о приступу усредсређеном на грађане, где увид у перцепцију и понашање становништва даје информације ради формулисања одговора на Ковид-19, заједно са епидемиолошким подацима и разматрањима економске, културне, етичке, структурно-политичке природе и других.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Анкетирање је спроведено у два таласа прикупљања података. Први талас истраживања је спроведен у 2022., док је други и финални талас спроведен почетком 2023.

Подаци су прикупљани методом онлајн анкетирања користећи делом е-панел ИДН-а, делом испитанике регрутоване путем интернет-оглашавања, као и путем телефонског анкетирања користећи методу бирања случајних бројева. Одабран је приступ истраживања попречног пресека, јер та методологија омогућава најдиректније и најбрже прикупљање података с обзиром на тадашњу ванредну ситуацију.

РЕЗУЛТАТ

Подаци прикупљени у оквиру овог пројекта припадају канцеларији Светске здравствене организације у Србији (СЗО) и ове организације/институције могу да користе податке у анонимизованом облику за будуће истраживачке пројекте, као што је истраживање евалуације након пандемије.

Унесите појам претраге
Skip to content