Демографија за новинаре

man sitting on bench reading newspaper

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Демографија за новинаре

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Популациона политика

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Унапређење знања новинара у погледу најважнијих тема савремене демографије

ПРОБЛЕМ

Ширење свести и знања о демографским изазовима с којима се суочава друштво у Србији преко медија, важан је део информисања опште, али и шире научне јавности, као и доносилаца одлука. Веома често чак и основне демографске појаве погрешно су или искривљено тумачене у јавном простору услед недовољне упућености или предрасуда које новинари имају у вези са овим питањима.

Медијска интерпретација демографских изазова (попут ниских стопа рађања, емиграције, смањења и старења становништва) најчешће је у катастрофичном или крајње песимистичном контексту који, по правилу, прате контраинтуитивни „примери из свакодневног живота“. Таква крајње поједностављена и инструментализована медијска слика узрокује погрешну представу код највећег дела грађана о демографским изазовима.

Стога и најбоље проактивне мере популационе политике које проистекну из научних истраживања могу имати неисправну перцепцију код циљних група, а доносиоцима одлука учинити се неадекватним или недовољно битним.

ИСТРАЖИВАЊЕ

У оквиру спровођења Програма подстицања активности научних и стручних друштава који су у функцији унапређења научноистраживачког рада, промоције и популаризације науке и технике Центра за промоцију науке, Центар за демографска истраживања Института друштвених наука, организовао је, децембра 2012. године, семинар за новинаре који се баве темама из области савремене демографије и повезаних друштвених феномена.

У форми предавања и дискусија, учествовали су изабрани новинари најутицајнијих електронских и писаних медија у земљи. Новинари су имали прилику да најактуелније теме и питања из области демографије сагледају из истраживачког угла који је упадљиво одсутан из јавног дискурса, а који демографске изазове данашњице ставља у шири контекст узимајући у обзир њихове дубинске покретаче и перспективу која има јасно научно утемељење.

Поред истраживача Центра за демографска истраживања ИДН-а, у предавањима и дискусијама на семинару учествовале су и руководитељке Демографског одсека и Одељења за Попис становништва у Републичком заводу за статистику Србије.

РЕЗУЛТАТ

Утицај на побољшање медијске интерпретације популационих феномена у Србији, што би (након редовних годишњих семинара или радионица сличног типа) допринело формирању позитивног јавног мњења у погледу односа према релевантним демографским питањима. Тиме би се доносиоцима одлука омогућило да ефикасније спроводе мере популационе политике у Србији, а свеукупно креирао модел образовања представника медија који ће моћи да се користи у изградњи друштва заснованог на знању.

Прелаз ка афирмативном и одмереном приступу деликатним питањима која произилазе из сложених механизама у основи савремених демографских процеса био би први корак ка дугорочном циљу – формирање позитивне популационе климе у Србији. Друго побољшање у креирању јавне перцепције демографских изазова било би развијање свести да у популационој политици нема решења која дају брзе резултате.

Унесите појам претраге
Skip to content