Процена утицаја перципиране корупције на економски раст у Србији применом ARDL-ECM модела

У циклусу предавања новопридошлих колегиница и колега у ИДН-у, 5. децембра предавање ће одржати Васко Келић на тему „Процена утицаја перципиране корупције на економски раст у Србији применом ARDL-ECM модела“; велика сала ИДН-а у 12 сати.

Предавање ће бити посвећено утицају корупције и других одабраних релевантних варијабли на економски раст у Србији у периоду 1998–2022. У сврху процене поменутог утицаја, примењен је ауторегресиони модел дистрибуираних доцњи (ARDL) и на његовим параметрима изведен модел корекције случајне грешке (ECM).

Осим варијабле за корупцију, засноване на вредностима индекса перцепције корупције (CPI), креираног од организације „Transparency International“, у модел су укључене и следеће варијабле: различите доцње БДП-а по глави становника, бруто инвестиције у фиксни капитал, удео јавних издатака у БДП-у, као и различити модалитети варијабли којима се апроксимира људски капитал.

Супротно очекивањима, добијени резултати у одређеним спецификацијама модела показују статистички важан позитиван утицај корупције на економски раст у Србији, што сугерише постојање одређених механизама описаних у хипотези о ,,подмазивању точкова” раста.

Васко Келић је истраживач приправник у Центру за економска истраживања.

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content