Предраг Јовановић


Научни саветник

Управник Центра за економска истраживања


e-mail: 
pjovanovic@idn.org.rs
avepedja@gmail.com


1992. Доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду – назив докторског рада: Нова схватања о улози државе у привредном развоју у развијеним земљама и Југославији

1989. Магистар економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду – назив магистарског рада: Значај светских искустава у структурном прилагодјавању за Југославију

1986. Дипломирани економиста, Економски факултет Универзитета у Београду


Интересовања:

 • управљање у јавном сектору
 • јавне набавке
 • управљање људским ресурсима
 • финансијска тржишта и берзе (хартије од вредности и њихово трговање)
 • унапређење конкурентности предузећа и привреде

Радно искуство:

 • Јул 2018 – данас – Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, Београд
 • Август 2002 – јун 2018. године – директор Управе за јавне набавке Републике Србије
 • Март 2000 – август 2002. године – Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, Београд
 • Април 1988 – март 2000. године – Економски институт, Београд

Биографија:

До сада је самостално или у сарадњи са другим ауторима, у реномираним међународним и националним часописима и на конференцијама, објавио и представио више од 80 научних радова из области јавних набавки, хартија од вредности, конкурентности и антикорупције. Учествовао је на више десетина научних и стручних пројеката из области научно-истраживачког интересовања.

Оснивач је и први председник невладине организације специјализоване за борбу против корупције “Транспарентност Србија”. Од октобра 2001 до августа 2002. године заменик председника Савета за борбу против корупције Владе Републике Србије. Добитник је признања “Личност године” Организације за међународну безбедност и сарадњу (ОЕБС) за остварене резултате у јачању транспарентности у јавном сектору и “Everyday Hero” САД-а за успостављање механизама за јачање одговорности и контроле у јавним набавкама.


Изабране публикације:

 • M. Čudanov, O. Jaško i P. Jovanović: „Influence of the Public Procurement Procedure Type on the Duration of Public Procurement“, Lex localis – Journal of Local Self-Government, Volume 16, Issue 2, April 2018.
 • O. Jaško, P. Jovanović i M. Čudanov: Cost Efficiency of Public Procurement at Local Level: Chances for Improvement of Local-Self-government and Public Enterprises in Serbia, Lex localis, 2015.
 • Žarkić Joksimović N, Benković S, Jovanović P: The Impact of Public Procurement on the Implementation of Public-Private Partnerships, in: Maja Levi Jaksic, Sladana Barjaktarovic Rakocevic & Milan Martic (eds), Innovative Management and Firm Performance An Interdisciplinary Approach, Palgrave Macmillan, London, UK, 2014.
 • Predrag Jovanović, Nevenka Žarkić Joksimović, Miloš Milosavljević: „The Еfficiency of Public Procurement Centralization: Empirical Evidence from Serbian Local Self-Governments“, Lex Localis, ISSN 1581-5374. – Vol. 11, No. 4, October 2013.

Назад на страну Управа