Утицај дигиталних технологија на инклузију лица с инвалидитетом

У оквиру циклуса истраживања новопридошлих колегиница и колега у ИДН-у, др Дејан Масликовић, научни сарадник Центра за социолошка и антрополошка истраживања, одржао је 18. маја 2023. године предавање у Великој сали Института друштвених наука на тему „Улога дигиталне технологије у развоју инклузивног друштва“.

Предавање је било посвећено утицају савремених, дигиталних технологија на унапређење и побољшање положаја лица с инвалидитетом. Масликовић је на почетку навео дефиницију и класификацију инвалидитета, истичући предности и недостатке различитих приступа, укључујући медицински, социјални и функционални модел, који заговара Светска здравствена организација.

Током предавања наглашено је да поред великог броја државних институција које се системски баве заштитом лица с инвалидитетом, пре свега, њиховим материјалним, социјалним и здравственим положајем, у Србији регистровано је и неколико стотина удружења, савеза особа са инвалидитетом, удружења грађана, фондова и фондација. Све те организације, на одређеном нивоу, остварују резултате који доприносе побољшању положаја лица с инвалидитетом у Србији. Међутим, све ово није довољно да би се, на индивидуалном нивоу, резултати осетили и довели до кључних помака у квалитету живота лица с инвалидитетом.

Основни проблем је избор најадекватнијег модела укључивања лица с инвалидитетом у све друштвене активности узимајући у обзир економску позицију државе, постојећу институционалну инфраструктуру и менталитет грађана. Сходно томе, циљ предавање био да се укаже на који начин употреба дигиталне технологије може допринети побољшању положаја лица с инвалидитетом.

На крају предавања, а на основу резултата претходно спроведеног истраживања, истакнути су кључни проблеми с којима се суочавају лица с инвалидитетом – образовање, тежак материјални положај и приступ државним органима. Констатовано је да лица с инвалидитетом недовољно користе савремене информационе и комуникационе технологије у остваривању одређених услуга и образовању. Као разлог истиче се њихова неповољна финансијска и платежна способност.

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content