Зоран Славујевић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Публикације

Зоран Славујевић био je професор у пензији Факултета политичких наука и дугогодишњи научни сарадник и саветник у Институту друштвених наука.

Дипломирао је и магистрирао на Правном факултету у Београду (1970. и 1976), а докторску тезу одбранио је на Филозофском факултету у Загребу (1982). Године 1971. постао је асистент у Институту за економику инвестиција, затим од 1986. у Југословенском институту за новинарство, а потом у Институту друштвених наука, где је од 1992–1998. остварио највише звање научног саветника.

На Факултету политичких наука 1991. године изабран је за доцента, а 2001. године за редовног професора. Такође је од 1999. до 2002. године предавао на
специјалистичким академским студијама на Београдској отвореној школи.

Објавио је капиталну трилогију Библијска концепција пропаганде (Радничка штампа и ИДН, 1993), Старовековна пропаганда – Од Вавилонске куле до Panem et circences! (Радничка штампа и ИДН, 1997) и Библија и пропаганда (Службени гласник, 2006).

Унесите појам претраге
Skip to content