Публикације

Поља истраживања

Популизам, европске интеграције, миграције, мултикултурализам, људска права, националне мањине и међународни односи, национални идентитети, политичке странке, регионална сарадња

Садашња истраживања

популизам, легитимитет, стабилократија

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме докторат 2015.

Рођен је у Београду 1964. године. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Факултету политичких наука у Београду. У Институту друштвених наука запослен је од 1992. године. Од 2008. до 2013. године био је амбасадор Србије у Црној Гори.

Обjавио је монографије Мањине, КЕБС и jугословенска криза, Српски идентитет у Црној Гори и Populism, Stabilitocracy and Multiculturalism, те више десетина чланака у домаћим и страним научним и стручним часописима или зборницима из области међународних односа, људских и мањинских права и политичких односа у Србиjи и региону. 

Учествовао је у више десетина емпириjских истраживања политичког jавног мњења у Србиjи и специjализованих истраживања попут етничке дистанце, међунационалних односа итд. Организовао је више десетина округлих столова, стручних расправа, летњих школа, jавних дебата.

Бавио се различитим аспектима изучавања међунационалних односа, међународном заштитом националних мањина, сарадњом са суседним земљама, унутрашње-политичким мањинским проблемима, међунационалним проблемима у Србији, косовским проблемом и политичким ангажовањем косовских Албанаца, редефинисањем односа са Црном Гором, уставно-правним проблемима, посебно проблемима територијалне организације, аутономије и људских права, као и иницијативама за промену или доношење новог Устава Србије. Такође, бавио се положајем Србије у међународним односима и утицајем унутрашњих реформи и транзиције на промену тог положаја. Један део његових радова посвећен је страначком животу у Србији, месту и улози политичких странака у друштву, као и проблемима корупције. теме којима се сада бави: популизам, легитимитет и политички процеси у Србији.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Удружење политиколога Србије
  • Форум за међународне односе
  • Српско удружење за Уставно право
  • Одбор за проучавање националних мањина и људских права САНУ 

Стипендије, грантови 

  • Стипендиста Универзитета у Београду. 
  • Од 1989. до 1992. године у Институту за међународну политику и привреду стипендиста Заједнице за науку града Београда. 
  • Институт за међународну политику и безбедност, Ебенхауѕен, Немачка, 1992.
  • Фридрих Еберт задужбина, канцеларија у Београду (2006-2008)
  • Фонд за отворено друштво, грант о популизму у Србији (2017-2018).

Најважније публикације 

Унесите појам претраге
Skip to content