Велимир Томановић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Публикације

(1936–2013)

Томановић је био председник Пословодног одбора Института 1976. године и Управник Центра за социолошка истраживања од 1983. до 2001. године. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду.

У Институту је провео 34 године, усавршавао се на Лондонској школи економије и политичких наука. Руководио је значајним научно-истраживачким пројектима, држао предавања по позиву у универзитетској настави и био је члан редакција часописа ГледиштаСоциолошки преглед и Марксистичка мисао.

Одабрани радови:

  • Радничка и интелектуална омладина: промене социјалних разлика, Институт друштвених наука, Београд, 1971.
  • Социјално-економски положај и социјална свест и понашање омладине, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 1973.
  • Млада генерација у самоуправном друштву, Делта прес, Београд, 1977.
  • Омладина и социјализам, Младост, Београд, 1977.
  • Друштвене промене и образовање, Комунист, Београд, 1980.
Унесите појам претраге
Skip to content