Снежана Грк

Година стицања највишег степена стручне спреме

Доктор статистичких наука, Економски факултет, Универзитет у Београду.
Магистарирала и дипломирала на Економском факултету,Универзитетa у Београду, sмер статистичке анализе и Смер статистике и кибернетике.

Интересовања:

  • Планирање експеримената, статистика, математички модели
  • Економија, економска теорија, економска политика, економски систем

Радила је у научним институтима, а од 2005. године радила је у Институту друштвених наука у звању научног саветника које је стекла 2000. године.
Ауторка је бројних оригиналних научних и стручних радова у научним часописима, као и бројних монографија. С великим бројем радова учествовала је на научним скуповима и међународним конференцијама у замљи и иностранству.

Добитница је награде за најбољи научни рад на седмој Међународној конференцији, „Quality Management Dependability and, ICDQM-2005“.
Уредница часописа Економски видици била је од 2003. до 2005, а коуредница публикације Месечне анализе и прогнозе од 2004. до 2005. Била је уредница серије научних монографија “Свет и Србија”.

Била је ангажована у настави (универзитет), програмима обуке/образовања.

Била је члан Комисије у Матичном научном одбору за друштвене и хуманистичке науке при Министарству науке Републикре Србије и чланица Одбора за акредитацију научноистраживачких организација у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Изабране публикације:

  • Grk Snežana, (1997), Planiranje i analiza eksperimenata, Čigoja štampa, Beograd.
  • Grk Snežana, (1998), Nemoć i propusti monetarne politike (1990-1993), Čigoja štampa, Beograd.
  • Грк Снежана, (2018), „Ефекти криза у Србији“, у Економска криза: порекло и исходи, Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Одбор за економске науке, Београд.
  • Grk Snežana, (2017), Svet – vreme previranja, CID, Ekonomski fakultet, Beograd.
  • Grk Snežana, (2017), Svet – iskušenja čovečnosti, Institut društvenih nauka, Beograd.
Унесите појам претраге
Skip to content