Слободан Максимовић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Проф. др Слободан Максимовић (1938-2016) рођен је у Требињу СР БиХ. Радио је у Институту друштвених наука, у Центру за економска истраживања у периоду од 1994. до 2005. године. Од дипломирања до пензионисања је паралелно радио у високообразовним и научно истраживачким институцијама. Био је директор Економског института у Сарајеву. Основне области истраживања професора Максимовића су се односиле на привредни систем, тржиште и цене, економију предузећа. Руководио је највећим и најсложенијим истраживачким пројектима из области економије у Босни и Херцеговини и у међурепубличкој сарадњи, а аутор је оригиналних приступа у методологији планирања у предузећу и у квантитативној анализи економског положаја привреде. Одликован је Орденом рада 1975. године. Аутор је уџбеника „Микроекономија” и „Микроекономија – принципи и методе анализе“.

Унесите појам претраге
Skip to content