Најдан Пашић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Публикације

(1922–1997)

Најдан Пашић био је директор Института друштвених наука од 1963. до 1965. године. Докторирао је на Правном факултету у Београду и био је професор и декан Факултета политичких наука у Београду и члан Извршног комитета Међународног удружења за политичке науке (IPSA).

Био је уредник Недељних информативних новина (НИН) и часописа Социјализам, а обављао је и различите политичке функције.

Одабрани радови:

 • Социјализам и држава, Рад, Београд, 1958.
 • Савремена држава, Култура, Београд, 1960.
 • Теорија политичких система, Висока школа политичких наука, Београд, 1964.
 • Политика и политичка теорија, Висока школа политичких наука, Београд, 1968.
 • Национално питање у савременој епохи, Радничка штампа, Београд, 1973.
 • Класе и политика, елементи марксистичке политичке науке, Рад, Београд, 1974.
 • Упоредни политички системи, Институт за политичке студије Факултета политичких наука, Београд, 1976.
 • Интереси, институције, идеологије, Институт за политичке студије Факултета политичких наука, Београд, 1977.
 • Плурализам интереса и политички систем, Делта прес, Београд, 1978.
 • Интереси и политички процес, конфликти и консензус у политичком олучивању, Комунист, Београд, 1983.
 • Организација политичког система социјалистичког самоуправљања, Институт за политичке студије, Београд, 1983.
 • Разговори и расправе о политичком систему, Партизанска књига, Београд, 1986.
 • Историјски фијаско система моноорганизационе хијерархије, године распада (1987-1992), ФПН, Унирекс, Београд, 1996.
Унесите појам претраге
Skip to content