Нада Новаковић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Доктор социологије (2011.), Филозофски факултет Универзитета у Београду – Одељење за социологију

Магистар социологије (2006.), Филозофски факултет Универзитета у Београду – Одељење за социологију

Дипломирани социолог (1980.), Филозофски факултет Универзитета у Београду – Група за социологију

Интересовања:

  • друштвена структура, сукоби и друштвени покрети
  • политике образовања , запошљавања и социјално законодавство
  • глобализација, транзиција и друштвени развој

Биографија:

Од 1982. године запослена сам у Центру за социолошка истраживања Института друштвених наука у Београду. Радила сам на пословима приправника, истраживача, истраживача-сарадника и сад као научни сарадник.

На пројектима Института истражујем: друштвене неједнакости, раслојавање, сукобе, штрајкове, образовање, незапосленост, приватизацију, транзицију, глобализацију и (дез)интеграционе процесе у Југославији, региону и свету.

Учествовала сам на бројним округлим столовима, научним, синдикалним и другим скуповима.

Чланство у професионалним организацијама:

  • ССД (Српско соцолошко друштво)
  • ISA (Internetional sociological Association)

Изабране публикације:

  • Пропадање радничке класе: материјални и друштвени положај радничке класе Југославије од 1960. до 1990. године, Рад, Институт друштвених наука, Београд, 2007. стр. 180
  • (Дез)интеграција радничке класе друге Југославије, Институт друштвених наука, Београд, 2008, стр. 344
  • Штрајкови, синдикати и приватизација у Србији”, Социолошки преглед, 2013, 47(1), 23-52
  • Криза, штрајкови и протести грађана”, Национални интерес, 2015, 22(1), 89-112
Унесите појам претраге
Skip to content