Мирослав Рашевић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Mирослав Рашевић (1926–2014) рођен је у Београду. Завршио је Економски факултет 1956. године као ванредни студент. Положио је стручни испит за звање статистичара-економисте 1957. године. 

Пре него што је почео да ради на Институту друштвених наука као виши стручни сарадник 1962, имао је 16 година службе. Најпре је радио у Железничко-транспортном предузећу у Панчеву, затим у Савезном заводу за статистику у Одељењу школске статистике, а онда и у Савету за просвету НР Србије као шеф аналитичко-планског одсека. Био је и редовни професор на Факултету политичких наука. 

Између осталих, објавио је и радове Тачност података статистике школства (1956), Развој Универзитета, високих и виших школа у Југославији (Коаутор елабората за потребе Заједничке комисије Савезне народне скупштине и Савезног извршног већа, 1959), Перспективни план развоја школства у НР Србији, 1961–1965 (1960), Наставни кадар школа I и II ступња у НР Србији (1962).

Унесите појам претраге
Skip to content