Мирко Милетић

Година стицања највишег степена стручне спреме

2001. година, Факултет политичких наука

Публикације

Образовање

 • Докторирао 2001. на Факултету политичких наука дисертацијом „Масовно комуницирање у Србији у последњој деценији XX века”
 • Магистарске студије (199/1997) окончао на истом факултету, одбранивши магистарску тезу „Комуницирање у новим медијским условима”
 • Дипломирао новинарство (просечна оцена 9,15) на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (1977/1981)

Области научног интересовањa

 • Комуникологија
 • Теорије јавног мнења
 • Савремени медијски системи
 • Комуникационе стратегије
 • Нови медиј(и) и друштвене промене

Радно искуство

 • Професионални новинар: репортер, уредник, главни и одговорни уредник, директор (1981/1995);
 • Учитељски факултет, Јагодина (1995/2007);
 • Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд (2002/2007);
 • Академија лепих уметности, Београд (2004/2007);
 • Филозофски факултет, Косовска Митровица (2005/2006);
 • Факултет политичких наука, Београд (2006/2007);
 • Филозофски факултет, Нови Сад (2006/2010);
 • Филолошки факултет, Београд (2011/2013);
 • Факултет за културу и медије, Београд (2010 /2019).
 • Факултет друштвених наука (2019 – …)

Избори у сарадничка и наставничка звања, рад у настави

 • 1995: асистент-приправник, Учитељски факултет, Јагодина (Масовне комуникације);
 • 1997: асистент, Учитељски факултет, Јагодина (Масовне комуникације);
 • 2001: доцент, Учитељски факултет, Јагодина (Масовне комуникације, Филмска и телевизијска култура, Основе комуникологије, Социјална екологија);
 • 2004: доцент, Факултет политичких наука, Београд (Комуникологија);
 • 2006: ванредни професор,Филозофски факултет, Нови Сад (Комуникологија I и II, Менаџмент медија, Политички маркетинг, Медијски систем Србије, Односи с јавношћу – ОАС; Теорије комуникације – МАС);
 • 2012: редовни професор, Факултет за културу и медије, Београд (Комуникологија, Теорије јавног мнења, Маркетинг и јавност, Модели културне политике – ОАС; Медијски систем Србије, Комуникационе стратегије – МАС; Теорије комуникације I и II – ДАС).
 • 2020: редовни професор, Факултет друштвених наука, Београд (Комуникологија, Оглашавање у медијима, Мултимедијске комуникације, Онлајн медији и креирање садржаја, Креативна индустрија – ОАС; Методологија научног истраживања, Теорије и модели комуникације, Савремени медијски системи, Дигитални медији и култура – МАС; Методи и технике научног истраживања, Медији и комуникација – ДАС)

Референце

Монографије
 • Комуницирање у новим медијским условима (1998)
 • Mас-медији у вртлогу промена (2002)
 • Комуницирање, медији и друштво (2005, 2006, 2008; у коауторству са проф. др Мирољубом Радојковићем)
 • Ресетовање стварности (2008)
 • Структура и динамика медијског система Србије (2014)
 • Господари социјализације (2014)
 • Од знака до хипертекста (2018, у коауторству са проф. др Марком М. Ђођевићем)
Уџбеници
 • Менаџмент медија (2003),
 • Основе менаџмента медија (2009, 2016).
Лексикографија
 • Комуниколошки лексикон (2012, 2017, 2021 – измењено и допуњено издање, у коауторству са мср Невеном Милетић)
 • Српско-енглески комуниколошки речник (2023, у коауторстви са проф. др Маријом Боранијашевић).
Уредник зборника
 • Култура и друштвени развој I (научна конференција „Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса у функцији одрживог друштвеног развоја”, 2012)
 • Култура и друштвени развој II(научна конференција „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој”, 2014)
 • Culture and Social Development III (Scientific conference “Information revolution, New media and Social changes”, 2016)
 • Култура и друштвени развој IV (научна конференција „Истраживање, представљање, заштита и очување културног наслеђа Србије и српског народа”, 2018)
 • Рецензент у часописима Социолошки преглед и  СМ – Communication and Media.
 • Учесник у реализацији начноистражвачког пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 47004 (2011/2019): „Унапређење јавних политика у функцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог привредног раста”.
 • Рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалтета Републике Србије у научној области Комуникологија.
 • Рецензент ENIC/NARIC Србија (Центар за инфоримасање о признавању иностраних високошколских исправа и признавање у сврху запошљавања).

Награде

 • Емисија године за радио-репортажу „Прича о штрајку” (1989).
 • Специјална награда Удружења новинара Србије „Жика М. Јовановић” за књигу Мас-медији у вртлогу промена и њен теоријски допринос новинарству (2002).
 • Награда „Dialogos” за најбољу књигу из области теорије и културе медија у региону Од знака до хипертекста (2018).
Унесите појам претраге
Skip to content