Миливоје Тркља

Година стицања највишег степена стручне спреме

Публикације

(1934–2003)

Председник Пословодног одбора Института од 1975. до 1976. године и управник Центра за економска истраживања од 1972. до 1976. године. Дипломирао је и докторирао 1965. на Правном факултету Универзитета у Београду. Академску каријеру започео је 1962. године у Економском одељењу Института друштвених наука у звању асистента.

У Институту је биран у звање научног сарадника и вишег научног сарадника. Године 1976. прешао је на Правни факултет Универзитета у Новом Саду где је биран за ванредног и редовног професора на предмету Финансије и финансијско право. Предавао је и на Факултету политичких наука у Београду и на Правном факултету у Нишу.

Одабрани радови:

  • Камата на инвестиционе кредите у условима друштвеног самоуправљања, Институт друштвених наука, Београд, 1966.
  • Развојни ниво финансирања опште и заједничке потрошње у СР Србији, Институт друштвених наука, Београд, 1968.
  • Друштвена својина и камата, Институт друштвених наука, Београд, 1974.
  • Финансирање образовања: теоријски елементи и друштвено-економске претпоставке у самоуправном систему, Институт друштвених наука, Београд, 1974.
  • Механизми стицања дохотка у друштвеним делатностима, Институт друштвених наука, Београд, 1974.
  • Доходак културе у слободној размени рада, Институт друштвених наука, Београд, 1975.
  • Слободна размена рада, Економика, Београд, 1981.
  • Финансије и финансијско право, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 1990.
  • Финансијско право, књ. 1 и 2, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 1996, 1998.
Унесите појам претраге
Skip to content