Поља истраживања

Психологија резилијентности; социо-културни индикатори менталног здравља; политичка психологија; крос-културна психологија

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: мастер, 2022.

Основне академске студије психологије уписала је 2017. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Дипломирала је 2021. и уписала мастер академске студије психологије на истом факултету. Током школовања била је добитница стипендије Фонда за младе таленте Републике Србије – Доситеја. Докторске академске студије психологије уписала је 2022. године, такође на Филозофском факултету, Универзитета у Новом Саду.

Током студирања учествовала је и излагала на више научних конференција, а била је и сарадница на научно-истраживачком пројекту под називом: „(Не)поверење у вакцине против COVID-19 код адолесцената: детерминанте и импликације за јавно здравље“ који финансира Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Тренутно је активна чланица Психолошког центра за ментално здравље у заједници – МенталХуб који се првенствено бави младима са искуством хоспитализације на психијатрији и њиховом реинтеграцијом у заједницу.

Њена научноистраживачка интересовања усмерена су на области менталног здравља, психологије резилијентности, са акцентом на протективне социо-културне, економоске и политичке факторе који су важни за промоцију и унапређење менталног здравља, као и област кроскултурне психологије.

Чланство у професионалним организацијама

  • Друштво психолога Србије

Стипендије, грантови

  • Студентска стипендија Министартва просвете, науке и технолошког развоја (2018, 2019, 2020)
  • Стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије – Доситеја (2021)
Унесите појам претраге
Skip to content