Милица Јоковић Пантелић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2018. Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Заменица управника Центра за политиколошка истраживања и јавно мњење

Чланица Комисије за вредновање научноистраживачких резултата истраживача Института друштвених наука

Чланица Тима за спровођење трансформације Института друштвених наука

Чланица Радне групе за израду плана интегритета Института друштвених наука

Поља истраживања

Политичка теорија; политичка антропологија; политичка култура; корупција; социјална етика; етика јавне службе; мултикултурализам

Садашња истраживања

Демократија и вредносне оријентације; корупција у јавном и приватном сектору; политичка корупција; етика у деменцији; образовање националних мањина

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат 2018, Факултет политичких наука Универзитета у Београду.

Милица Јоковић Пантелић је научна сарадница Института друштвених наука у Београду и заменица управника Центра за политиколошка истраживања и јавно мњење. Од новембра 2021. до јануара 2023. године била је коуредница научне трибине посвећене питањима мултикултурализма у организацији Академске мреже за сарадњу у Југоисточној Европи. Од 2013. до 2021. године радила је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду као асистенткиња и сарадница у настави на предметима из уже научне области Политиколошко-социолошких студија (Политичка антропологија, Социологија, Медијска етика, Политичка моћ, Институције и корупција и Морал и политика).

На Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на коме је завршила основне, мастер и докторске студије, одбранивши 2018. године дисертацију „Утицај традиције на формирање коруптивног обрасца понашања у Србији – антрополошко-културолошки и политиколошки приступ“, шест година радила је као помоћник координатора за докторске студије Културе и медија.

Од 2019. у својству експертиње и предавачице за етику јавне службе ангажована је на више пројеката Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије, Мисије Организације за европску безбедност и сарадњу у Србији и Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

На Факултету политичких наука похађала је специјалистички програм иновације знања – Програм сталног усавршавања антикоруптивне вештине. Стажирала је у Агенцији за борбу против корупције и била укључена у пројекат „Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту“ Факултета политичких наука Универзитета у Београду, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Објавила је велики број радова у часописима и зборницима националног и међународног значаја и учестовала на више националних и међународних научних конференција.

Чланство у професионалним организацијама

  • Међународно удружење за политичке науке (IPSA)

Стипендије, грантови

  • 2014–2017. добитница стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за најбоље студенте докторских студија универзитета у Србији
  • 2013–2014. добитница стипендије за најбоље студенте Града Београда
  • 2011–2013. добитница стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за студенте основних студија

Педагошки рад

  • 2017–2020. Факултет политичких наука, Универзитет у Београду,  Асистенткиња за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије
  • 2012–2017. Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, сарадница у настави

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content