Милан Брдар

Година стицања највишег степена стручне спреме

Публикације

Докторирао, 1997, Филозофски факултет, Београд
Дипломирао 1979, Филозофски факултет, Београд

Интересовања:

  • Историја и социологија идеја
  • Методологија с филозофијом
  • Геополитика

Милан Брдар, рођен 14. марта 1952. у Руми (Србија), основну школу завршио у Подгорици, средњу школу и факултет у Београду. Дипломирао на филозофском факултету 1979. године у Београду, где је стекао и докторат.
Радио у Институту друштвених наука у од 1981. до 2000, где је 2001. године стекао звање вишег научног сарадника. Од 2001. године био је ванредни професор на Филозофском факултету у Новом Саду. Од 2006. је у звању редовног професора.

У току професионалне каријере био је уредник у многим часописима (Гледишта, 1983–1989, Theoria, 1984–1986, Социолошки преглед, 1994–1996, главни уредник 1996–1999, уредник, 2002–-2011). Био је и председник Српског филозофског друштва 1997–2000

Одабрани радови:

  • Праксис одисеја: студија настанка бољшевичког тоталитаризма, 1-–2, Службени лист, Београд, 2000, 2001.
  • Филозофија у Дишановом писоару: постмодерни пресек XX-вековне филозофије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2002.
  • Српска транзициона Илијада: апорије демократског преображаја Србије у геополитичком контексту, Stylos, Нови Сад, 2007.
  • Између бездана и неба: критика Декартовог програма рациоцентричног утемељења као херменеутика нововековне филозофије, Институт друштвених наука, Београд, 2015.
Унесите појам претраге
Skip to content